Sponsoren/Samenwerking

Draagt u de Vrouwenrechtswinkel een warm hart toe?

Om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdrages, subsidies, donaties en samenwerkingen met (advocaten)kantoren. Deze bijdrages zorgen ervoor dat wij vrouwen kunnen blijven voorzien van juridisch advies en worden bijgevolg zeer gewaardeerd.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL75INGB0006105014.

Indien u graag de Vrouwenrechtswinkel wilt sponsoren of een samenwerking aan wilt gaan, dan kunt u contact met ons opnemen via vrouwenrechtswinkelmaastricht@hotmail.com.