Sponsoren/Samenwerking

Draagt u de Vrouwenrechtswinkel een warm hart toe?

Om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken zij afhankelijk van donaties, subsidies en samenwerkingen met (advocaten)kantoren.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL75INGB0006105014

Indien u graag de Vrouwenrechtswinkel wilt sponsoren of een samenwerking aan wilt gaan, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.