Ethische schending zorgt voor schorsing verpleegkundige na accepteren erfenis patiënt’

 

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft een 73-jarige zelfstandig verpleegkundige een halfjaar geschorst wegens het accepteren van een erfenis van een patiënte. Hoe zit dit? Lees het hier!

De verpleegkundige verzorgde de vrouw van 2018 tot 2021. De verpleegster kwam twee keer per dag bij de vrouw, zij had geen familie en amper kennissen. In 2019 heeft de vrouw de verpleegkundige opgenomen in haar testament. Krachtens het testament was zij voor 50% gerechtigd tot de nalatenschap. Een jaar na het opstellen van het testament, bleek dat de vrouw met de eerste verschijnselen van dementie te kampen zou krijgen. Het aanvaarden van een erfenis van een zogenaamde zorgvrager is in strijd met de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Het accepteren van een dergelijke wijziging van het testament als hier aan de orde in de periode waarin een zorgrelatie (en daarmee een afhankelijkheidsrelatie) bestaat, valt niet te verenigen met goed hulpverlenerschap. De verpleegkundige in deze tuchtzaak wordt zes maanden geschorst door het Regionaal Tuchtcollege.