‘Geschiedenis en oprichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht’

 

In 1993 is Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht opgericht. Sindsdien kunnen alle vrouwen in regio Zuid Limburg bij ons terecht met al hun juridische vragen. In het verleden was er sprake van een dusdanige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo hebben vrouwen in 1919 pas actief kiesrecht verkregen, in tegenstelling tot mannen die dit recht al eerder hadden. Enkele jaren later, in 1956, is de handelingsonbekwaamheid van vrouwen opgeheven. Dit betekent dat vrouwen sinds toen zelfstandig zeggenschap hebben verkregen. Enkele jaren later werd de Scheidingswet gemoderniseerd en konden vrouwen zelf een scheiding aanvragen. Enkele jaren daarna, namelijk in 1975, werd in de wet vastgelegd dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk loon moeten betalen voor gelijk werk. Nu er in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling van vrouwenrechten heeft plaatsgevonden, zetten wij ons in om iedereen die zich identificeert als vrouw te ondersteunen bij het gebruik maken van hun rechten. Ons team bestaat uit vrouwelijke rechtenstudenten, waardoor wij een veilige sfeer creëren. Wij zetten ons inmiddels al 30 jaar in voor vrouwen met juridische vraagstukken en bieden hen al een lange tijd ondersteuning. Zo willen wij ons inzetten voor de versterking van de rechtspositie van vrouwen in de hedendaagse samenleving.