Interview Malti Ramsaroep – Rechter

Interview Vrouwenrechtswinkel Maastricht met  – Malti Ramsaroep –

 

De Vrouwenrechtswinkel Maastricht wenst haar volgers, merendeel studenten, kennis te laten maken met verscheidende en uiteenlopende beroepen. Middels een interview met mensen uit het werkveld wensen wij een beeld te kunnen geven van het door die persoon uitgeoefende beroep en de studenten door zijn/haar ervaringen te motiveren.

 

‘Waar een wil is, is een weg!’

 

  1. Wie is Malti Ramsaroep?

Malti Ramsaroep is werkzaam als rechter bij de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht. Het kunnen beoefen van dit beroep is een langgekoesterde droom die zij in 2008 heeft kunnen waar maken. Als klein meisje van een jaar of tien werd ze betoverd door een vrouwelijke rechter in een advocatenserie die op een overtuigende wijze een groot conflict oploste. Malti heeft zich door alle hobbels niet laten weerhouden om haar droom in vervulling te laten gaan. ‘Als kind uit een Hindoestaans arbeidersgezin had ik een enorme taalachterstand.’ Dat is opgelost dankzij haar leraar Nederlands die haar op de middelbare school onder zijn hoede had genomen.

 

  1. Wat heeft Malti gestudeerd?

Malti heeft rechten gestudeerd in Leiden en is afgestudeerd met de specialisatie in civielrecht.

 

  1. Hoe zag haar carrière pad eruit? 

Na haar rechtenstudie heeft Malti gesolliciteerd bij de Raad voor de Rechtspraak met het verzoek om als Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding (RAIO)[1]aan de slag te mogen gaan, maar toen zonder succes. Vervolgens heeft Malti vijf jaar gewerkt als procesvertegenwoordiger bij de afdeling procesvertegenwoordiging van een bestuursorgaan. Zij kreeg gedurende haar werkzaamheden bij dat bestuursorgaan een interne promotie waarbij ze meer managementwerk moest doen en minder aanwezig kon zijn in de rechtszaal. Door deze switch, waarbij zij heeft ondervonden dat managementwerkzaamheden niet bij haar persoon past en minder vaak met het recht werkzaam was, werd zij meer gemotiveerd om haar droom om als rechter werkzaam te zijn te verwerkelijken. Malti heeft vervolgens weer gesolliciteerd om als RAIO aan de slag te mogen gaan en toen met succes. Na het afronden van deze opleiding, gedurende welke opleiding je een salaris krijgt, is Malti als rechter aan de slag gegaan.

 

  1. Waarom heeft Malti dit beroep gekozen?

Gedurende haar werk als procesvertegenwoordiger van een bestuursorgaan schreef ze verweerschriften en ging ze wekelijks naar de rechtbank waar zij zaken bepleitten. Hieraan voorafgaand checkte zij eerst of een besluit van het bestuursorgaan in rechte stand zou kunnen houden. Door deze werkzaamheden heeft zij kennis kunnen maken met onder meer het toepassen van nationaal en internationaal recht, het afwegen van wederzijdse belangen van beide partijen en de in dat kader genomen stellingen. Ook deze ervaring heeft haar ertoe gebracht om haar droom als rechter werkzaam te zijn, proberen te verwerkelijken.

 

  1. Hoe was het opleidingstraject als RAIO?

Na de sollicitatie voor de RAIO- opleiding volgde er een selectieprocedure voor Malti. Na de tweede selectieprocedure succesvol te hebben doorlopen, heeft Malti gedurende vier jaar de RAIO-opleiding gevolgd. Die RAIO-opleiding heeft zij als pittig ervaren, maar door haar wilskracht, ambitie en het vertrouwen op haar capaciteiten heeft zij de RAIO-opleiding met goed gevolg weten af te ronden. Na het afronden van die opleiding kon ze beginnen met het rechterwerk!

 

  1. Hoe beschrijft Malti het werk als rechter?

De kerntaak van een rechter is het beslechten van geschillen die aan haar worden voorgelegd. Dat kan door middel van het nemen van een beslissing maar ook door partijen tijdens een zitting te helpen om een zaak te schikken. Een mooi resultaat is als niet alleen het voorgelegde geschil, maar ook het achterliggende probleem wordt opgelost. De rechter bereidt zaken voor, behandelt zaken op zitting en bespreekt samen met de griffier in de raadkamer wat de beslissing moet zijn. Vervolgens wordt in samenwerking met de griffier een vonnis op schrift gesteld en uitgesproken, waarvoor de rechter verantwoordelijkheid draagt. De werkdruk van een rechter is zwaar. Daar staat tegenover dat het rechtersvak voldoening en energie geeft. Dit vak oefen je uit vanuit een bepaalde ideologie. Het is vergelijkbaar met de werkdruk in de advocatuur.

 

  1. Wat is het lastige aan dit beroep?

De knoop kunnen doorhakken is een vaardigheid waarover je als rechter moet beschikken. Soms komen er zaken voorbij waarbij je moet kiezen uit ‘’twee kaden’’; geen van de te nemen beslissingen is een ‘’goede’’ beslissing. Dat is lastig, maar je moet een beslissing nemen! Dit soort beslissingen heeft Malti op het gebied van het vreemdelingenrecht en het civiele recht moeten nemen. Dat zijn vaak zaken waarbij de persoonlijke belangen van een partij meer op de voorgrond liggen dan zakelijke belangen. Denk aan een gevorderde ontruiming van een woning van een persoon, die door zijn psychische klachten structureel overlast voor zijn buren veroorzaakt en die zijn buren bedreigd, maar van wie de artsen zeggen dat hij niet op straat mag belanden.

 

  1. Hoe kijkt Malti naar de problematiek rondom beroepskeuzestress onder de studenten?

‘’Studenten zouden op zoek moeten gaan naar datgeen wat ze ligt en hen motiveert. Het begint bij jezelf om onderzoek te doen en je te oriënteren op beroepsmogelijkheden waar je interesses mogelijk zouden kunnen liggen. Bijna elke organisatie heeft behoefte aan juridische ondersteuning of beschikt al over een juridische afdeling. Zo kunnen net afgestudeerde rechtenstudenten solliciteren voor een juridische functie bij een gemeente of een andere overheidsinstantie, zoals ministeries. Er zijn heel veel keuzes en op bijna alle lagen hebben ze juristen nodig. De tip is dan ook: probeer je carrièremogelijkheden te vergroten door de horizon te verbreden.

Het is wellicht rustgevend om te vermelden dat je altijd over een inwerktijd beschikt op het moment dat je bij een nieuwe organisatie aan de slag gaat. Een organisatie zal jou als recent afgestudeerde student een redelijk termijn gunnen om op het gewenste niveau te raken. Het is irreëel om te verwachten dat je meteen een hoogvlieger moet zijn. Er is in het werkveld ook een onderscheid tussen junior en senior. Je krijgt als junior de tijd en ruimte om jezelf te ontwikkelen en te bewijzen.

Mocht je onverhoopt toch op een plek terechtkomen waar je je draai niet kan vinden of waar het werk je simpelweg niet ligt, dan geef ik het advies om je hart te volgen. Zo had ik een collega die ook de RAIO-opleiding met succes heeft afgerond, maar die er uiteindelijk achter was gekomen dat het rechterswerk niet bij haar paste. Zij heeft er voor gekozen om iets anders te gaan doen, waar ze zich veel gelukkiger voelt en meer energie uit het werk kan halen. Ze is daardoor een blijer mens!’’

 

  1. Wat wilt u graag meegeven aan rechtenstudenten?

‘’Doe wat je leuk vindt en waar je plezier in hebt!Aan het einde van de rit is dat het enige wat telt. Wees niet bang om iets nieuws te proberen en word niet gedemotiveerd van tegenslagen! If it doesn’t kill you, it makes you stronger.

Nadat ik de eerste keer niet succesvol voor de RAIO-opleiding had gesolliciteerd, moest ik drie jaar wachten om weer te mogen solliciteren. Ik heb mij door deze ervaringen niet laten ontmoedigen. Omdat ik altijd de ambitie heb gehad om als rechter werkzaam te zijn en in mezelf ben blijven geloven, ben ik blijven proberen om mijn droom te verwezenlijken. Ik wist wat ik wilde doen en wat daarvoor nodig was. Om mijn doel te bereiken heb ik prioriteiten moeten stellen en steeds keuzes moeten maken. Om de RAIO-opleiding te kunnen volgen heb ik mijn baan als procesvertegenwoordiger opgezegd. Daarmee heb ik een financieel risico genomen. Maar door erin te blijven geloven dat ik als jurist altijd wel ergens (anders) aan de bak zou kunnen en dus verzekerd zou zijn van een inkomen, heb ik dat risico durven te nemen. In de kern komt het aan op geloof in jezelf! Durf alle wegen te bewandelen gedurende je eigen traject. Je hoeft niet per se voor je dertigste al alles te hebben bereikt. Er is geen tijdslimiet voor je dromen en ambities!

Volg je hart en doe datgeen wat je leuk vindt. Je merkt vaak dat je goed bent in datgeen wat je leuk vindt! Je kan veel bereiken als je je best doet en er naar toe werkt!’’

The sky is the limit!

 

 

 

 

[1]Thans genaamd RIO (Rechter In Opleiding).