‘Toekomst en doelstellingen Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht’

De positie van de vrouw is voor de wet gelijk, maar helaas is dit in de maatschappij nog niet zo. Vrouwen hebben hier vaak nog een ongelijke positie, worden minder snel serieus genomen, krijgen minder betaald en worden sneller over het hoofd gezien. Wij, als Vrouwenrechtswinkel, zetten ons in voor het verbeteren van de rechtspositie van de vrouw in Nederland. Het nieuws van afgelopen jaar laat zien dat ook in deze tijd wij nog hard nodig zijn en hulp kunnen bieden aan vrouwen. Hierbij kan gedacht worden aan de abortuswetgeving van Polen en de Verenigde Staten.

Alleen samen als maatschappij kunnen we dit probleem aanpakken en een veilige omgeving bieden voor vrouwen. Dit is belangrijk voor nu en onze toekomst.

Wij werken aan een wereld waarin vrouwen een betere rechtspositie krijgen en ons einddoel is een wereld waar geen vrouwenrechtswinkel meer nodig is! Tot de tijd dat vrouwen en mannen nog geen gelijke positie hebben, blijft de Vrouwenrechtswinkel nog hard nodig!

Wij bieden een veilige omgeving voor vrouwen, waar ze zich gehoord voelen en laagdrempelig met hun problemen terecht kunnen om juridisch advies te krijgen.

Daarnaast hopen we dat mensen zich bewust worden van het probleem en de ongelijke positie van de vrouw in de maatschappij onder ogen zien, want alleen bewustwording kan de maatschappij veranderen en de positie van de vrouw verbeteren